Natuurstudiebureau Corridor helpt

Corridor merkt uit ervaring dat heel wat van hun klanten achter een duurzame toekomst staan en dat meer biodiversiteit genereren op een bedrijfsterrein een deel van de oplossing kan zijn. Op die manier tonen bedrijven bovendien zin voor innovatie. Het is maar een van de quick-wins die onverwachte maar mooie binnenkoppers zijn.

Een duurzame aanpak werkt indien er proactief gehandeld wordt
Begin op tijd met je biodiverse (bouw)plannen. Het bespaart je tijd en geld (en het staat veel mooier)

De duurzame aanpak werpt echter nog meer vruchten af indien er proactief gehandeld wordt. Biodiversiteit zit nu eenmaal tussen hamer (economie) en aambeeld (ecologie) en dat vereist deskundigheid die je van bij de aanvang van een (bouw)project dient in te zetten. Enkel op die manier kan biodiversiteit renderen: op termijn. Daarom is het raadzaam om een ecoloog in de arm te nemen van bij de start van uw plannen. Bij Corridor vindt u de expertise die u nodig hebt rond biodiversiteit, natuurbeheer en natuurwetgeving. Op die manier gaat er geen kostbare tijd verloren en haal je alles uit de kast om je plannen te behartigen.

Lees ook: De krachtige gevolgen van meer biodiversiteit op uw bedrijf (corridor.land)

Biodiversiteit verdient meer aandacht in het bedrijfsleven (corridor.land)