1. De ploeg van Corridor wenst je het allerbeste in 2021. Dit jaar zullen we weer klaar staan om al uw ecologische wensen te behartigen. Van inventaristaties tot actieplannen: Lore, Stefanie, Peter, Rik, Peter en Begijn nemen het graag voor je op. In deze blog kijken we even achterom om vooruit te blikken: Back to the future!

Photographer: Immo Wegmann | Source: Unsplash
Van inventarisaties tot actieplannen: we nemen het graag voor je op

2. De keuze van Corridor.

Rik Puls, ecoloog bij Corridor, laten we graag aan het woord over een van zijn favoriete projecten die hij in 2020 mocht uitwerken. Voor Rik is dat het werk op een brownfield, een verlaten of onderbenut terrein dat moeizaam tot herontwikkeling kan komen door b.v. hoge ontwikkelingskost:

“We inventariseerden de terreinen van een oude textielfabriek, die recent gekocht is en ontwikkeld zal worden. Het leuke aan dit soort opdrachten is dat je vaak verrast wordt door de aanwezige natuurwaarde die gekoppeld is aan verlaten gronden in stedelijke context. Door het relatief hoge aanbod aan nectar in vergelijking met de urbane omgeving, kan je er verschillende soorten vlinders en wilde bijen vinden.

Kaasjeskruiddikkopje op de projectsite

In dit geval waren bv. kaasjeskruiddikkopje, bruin blauwtje en de pluimvoetbij aangename verrassingen, maar ook de slechtvalk die er jaagt op de aanwezige stadsduiven. Naast de gebruikelijke inventarisaties leverden we eveneens een actieplan af. In dit plan staan verschillende maatregelen op maat van het terrein om, gedurende de ontwikkeling van de site, de biodiversiteit te versterken. Door reeds in een vroege fase van het project betrokken te worden, kunnen we zo samen met de projectontwikkelaar een enorme ecologische meerwaarde betekenen en de oude industriële site laten heropleven”.

Door in een vroege fase betrokken te worden kunnen we een enorme ecologische meerwaarde betekenen

Meer info over een biodiversiteitswaardemeting via deze link: Fullscan biodiversiteit (corridor.land)

3. Twee maanden geleden startte Corridor met een eigen podcast. We bieden op deze manier infotainment rond onze diensten maar zetten ook onze belanghebbende partijen in de kijker. De natuur krijgt vanzelfsprekend de hoofdrol toebedeeld. In de eerste aflevering waren we te gast bij Ignace Schops, bezieler van het Nationaal Park Hoge Kempen. Ignace had het o.a. over slim bouwen aan onze open ruimte. In de tweede aflevering leidde collega Peter Claus ons rond in Boelarebos waar Corridor een natuurbeheerplan opmaakt. De regelgeving op vlak van natuur - en bos is zeer complex. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten natuurtoetsen. En elke toets heeft zijn eigen juridisch werkgebied. Corridor kent de regelgeving en neemt deze samen met u op om sneller en correct te handelen.

BB Coffee Shop
Photographer: Juja Han | Source: Unsplash

Beluister de podcast via deze links:

Corridor 1: te gast bij Ignace Schops, bezieler van van Nationaal Park Hoge Kempen van Begijn Le Bleu (soundcloud.com)

Corridor 2: Met Peter Claus in Boelarebos in Geraardsbergen van Begijn Le Bleu | Gratis luisteren op SoundCloud

Corridor kent de regelgeving en neemt deze samen met u op om sneller en correct te handelen.

4. Je hebt het misschien al opgemerkt maar ook in 2020 hebben we er een nieuwe collega bij: Tim Begijn. Tim heeft besloten om de PR en Communicatie voor Corridor op zich te nemen.

Tim is nieuw bij Corridor., maar het visitekaartje mag er ook zijn.

5. Het plaatsen van een windturbine is in België een vergunningsplichtige activiteit. Peter Adriaens, ecoloog bij natuurstudiebureau Corridor, bekijkt de situatie bij aanvraag van een windmolen. Dit soort projecten dienen dus te worden getoetst aan de natuurwetgeving.

Peter Adriaens: “We kijken op het terrein waar een turbine, of meerdere, gaat geplaatst worden en tellen de broedvogels en determineren de trekvogels. Vervolgens bekijken we wat het risico is op aanvaring in het studiegebied.” Dat vleermuizen en vogels de dieren zijn die kans lopen om tegen de wieken van een turbine te vliegen, dat wisten we al. Ze kunnen geslagen worden of door de verplaatsing van de luchtdruk de nek breken. Bij vleermuizen imploderen dan weer de longen.

Het blijft belangrijk om goed na te denken over waar je windturbines wilt plaatsen

In Vlaanderen bestaat er de risicoatlas van het INBO waarop je kan zien of een turbine een risico vormt voor trekvogels of broedvogels. Maar er kan ook slaaptrek zijn. Een groep meeuwen die naar en van de slaapplaats vliegt, bijvoorbeeld.

“De situatie in Vlaanderen is niet zoals in sommige landen waar je kan spreken van bottlenecks waar honderdduizenden vogels passeren. De windmolenparken zijn ook niet groot in het binnenland, dus is het risico beperkter. Toch blijft het belangrijk om er goed over na te denken vooraleer je windturbines plaatst. De strikte voorwaarden om een vergunning te bekomen zijn dus terecht”, aldus Adriaens.

Peter inventariseert in ‘het veld’ broed - en trekvogels

Meer info over onderzoek rond turbines ? Corridor | Onderzoek windturbines

Een interview met Peter Adriaens kunt u beluisteren via deze link Fwiet! Fwiet! 33 met meeuwenkenner Peter Adriaens van Begijn Le Bleu | Gratis luisteren op SoundCloud