Peter Claus van Corridor ging met Begijn op stap voor de tweede aflevering van onze podcast. Hij leidde ons rond in Boelarebos in Geraardsbergen dat een Natura 2000-natuurgebied is. Corridor werkt o.a. natuurbeheerplannen uit voor dit gebied waar een aantal bronnen stromen die langs het beukenbos naar de Gaverbeek en de Dender vloeien. Het zorgt voor een unieke fauna en flora met zicht op een beukengalerij

Begijn: Ondanks het mooie uitzicht ruikt het hier niet zo prettig

Peter: We staan op de rand van een woonwijk waar het afvalwater nog niet is aangesloten op de riolering en een deel van dat water komt nog in het bos terecht. Dat is één van de problemen die hier moeten opgelost worden. Met dit beheerplan zullen we een aantal handvaten aanreiken aan de stad die dit bos beheert waarmee ze met partners zoals Aquafin aan de slag kunnen gaan om dit probleem aan te pakken.

Begijn: Hoe komt de stad Geraardsbergen in contact met Corridor?

Peter: De oorsprong ligt eigenlijk bij de natuurwetgeving die van iedere overheid verwacht dat zijn eigendommen die in Europees beschermd natuurgebied liggen beheerd worden in functie van de natuurdoelen. Eén van de beste middelen om dat te doen is via een natuurbeheerplan waar je je doelstellingen en maatregelen op een planmatige manier uitwerkt. Zij zetten dan vanzelfsprekend een bestek op de markt en hebben ons uitgenodigd om daar aan deel te nemen. Wij hebben een inhoudelijk en financieel voorstel uitgewerkt en gelukkig wil Geraardsbergen met ons samenwerken.

Met dit beheerplan zal Corridor handvaten geven aan de stad om hun problemen op te lossen
Peter Claus van Corridor in zijn element in Boelarebos

Begijn: Hoe verlopen de stappen bij een natuurbeheerplan ?

Peter: Je kan een natuurbeheerplan niet uitwerken zonder het bos te kennen. Vooral in het voorjaar hebben we dan het geluk om al die fantastische plekken te gaan bezoeken en beter te leren kennen. Daarna kijken we samen met de eigenaar/beheerder wat ze willen realiseren. De ambities worden op een rij gezet vanuit drie verschillende oogpunten. De belangrijkste is vaak het ecologische aspect maar omdat je hout kunt oogsten wordt ook het economische luik bekeken. Het sociale aspect is tegenwoordig niet te onderschatten: het recreatief gebruik of bepaalde historische kenmerken van het gebied kunnen worden meegenomen in de ambities. Daarna worden haalbare en uitvoerbare maatregelen uitgezet om die doelstellingen na te streven.

Er worden haalbare en uitvoerbare maatregelen uitgezet om de doelstellingen van het natuurbeheerplan na te streven

Begijn: Wat voor bijzonders kwam je hier al tegen?

Peter: Mooie broekbosplanten zoals goudveil maar ook opvallende fauna. Het bos grenst aan een spoorwegberm die op het zuiden gericht is en in de vegetatie daartussen hoorden we op een gegeven ogenblik geritsel. Na een tijdje zagen we muurhagedissen. Bleek dat deze plaats een niet gekende locatie is voor deze soort hagedis. Best een leuke waarneming.

Meer info ? Natuurbeheerplan (corridor.land)

Podcast Corridor in Boelarebos Met Peter Claus (en favoriete soorten vuursalamander en zwarte specht): Corridor 2: Met Peter Claus in Boelarebos in Geraardsbergen van Begijn Le Bleu | Gratis luisteren op SoundCloud