Gisteren was het de tweede dag van de EU-top rond Business and Nature, die de bijtitel Green economic recovery – Reshaping business for nature and people kreeg. Begijn vertegenwoordigde er Corridor en kreeg de kans om de GREEN DEAL uit de doeken te doen.

Ongeveer 25.000.000 KMO’s zijn goed voor 100.000 000 jobs in Europa. Veel van deze ondernemers willen een toekomstgerichte onderneming die duurzamer omgaat met de directe omgeving. Daarom wil The European Business and Nature Summit ondernemers die de waarde van natuur voor hun bedrijven stimuleren, erkennen. Bovendien wil ze verdienmodellen ontwikkelen die bijdragen tot de heropbouw van ons ecosysteem.

In totaal hebben in Vlaanderen 135 bedrijven reeds beroep gedaan op de Green Deal. Dit betekent meer dan 2.000 ha aan biodiverse bedrijfsparken

Bij ons ontwikkelde Corridor samen met de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en Bos de Green Deal. Dit is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Met deze Green Deal willen we de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Deze Green Deal probeert deze drempel weg te werken en de opportuniteiten in de verf te zetten. In totaal hebben 135 bedrijven reeds beroep gedaan op de Green Deal. Dit betekent dat er meer dan 2.000 ha aan bedrijfsparken biodiverser geworden zijn.

De Europese Unie nodigde Corridor, samen met o.a. Charles Snoeck van Beyond Chocolate, uit om dit concreet voorbeeld van deze praktische oplossing te illustreren. Vooral de vorming van een deelgenootschap werd bijzonder gewaardeerd en wij hopen dit werk dan ook te kunnen verder zetten om meer bedrijven aan te zetten tot een duurzame economie in bijzondere tijden.

“This is a very interesting time: there are no models for anything that is going on. It is a period of free fall into the future, and each has to make his or her own way. The old models are not working; the new have not yet appeared. In fact, it is we who are even now shaping the new in the shaping of our interesting lives …”
Joseph Campbell (1904-1987)

Link: Corridor is initiatiefnemer van de Green Deal bedrijven en biodiversiteit