Hoe je tijd en geld bespaart bij de start van een bouwproject

Bij de aanvang van een bouwproject moet je rekening houden met de verplichte milieuvergunning. Los daarvan kan je ecologie en economie nog beter samen laten werken. “Een ecoloog betrekken bij de start kan je veel tijd en geld besparen en levert je ecologische meerwaarde op”, vertelt Peter Claus, ecoloog bij Corridor. “Velen kennen de mogelijkheden niet van hun eigen bedrijfsterrein.”

Jaren vertraging door beschermde natuur

Ecologen verschijnen doorgaans maar in beeld als er moeilijkheden opduiken met de milieuvergunning bij een project. “En dat is jammer, want daardoor gaat er veel kostbare tijd verloren. Projecten lopen weken, maanden en soms jàren vertraging op”, legt Claus uit.

Hij haalt het voorbeeld aan van een oude camping aan de kust die zou afgebroken worden en omgetoverd tot een hotel. Dat ging goed, tot bleek dat een koppeltje kuifleeuweriken het braakliggend terrein uitkoos als broedplek. “Als je weet dat er minder dan 10 kuifleeuweriken zijn in België, maakt hun aanwezigheid de impact op de biodiversiteit heel groot. Nu proberen we het koppeltje samen met het hotel een toekomst te geven op het terrein, maar dat brengt veel issues met zich mee. De overheid moet overtuigd worden en de tuinarchitecten moeten de plannen opnieuw wijzigen.”

Meteen ecologisch denken

Veel tijd en geld had kunnen bespaard worden als er op voorhand grondig nagedacht was over het ecologische aspect. “Het is goed als je je daar -zeker bij grotere projecten- van bewust bent en er een actieplan wordt opgemaakt. We gaan voor een win-winsituatie voor de natuur én het project of bedrijf”, zegt Claus.

In het geval van de hotelsite aan de kust, had een vergunning tijdelijke natuur veel leed kunnen besparen. Die vergunning is bedoeld voor braakliggende projectsites die een tijdelijke habitat vormen. “Je laat de natuur even toe, zonder dat die voor projectvertraging zorgt. Zelfs als er beschermde soorten opduiken”, legt Claus uit. “Met een vergunning tijdelijke natuur zorg je tijdelijk voor fauna en flora, die terug verplaatst wordt als het project start.” Vele kleintjes maken groot: 17.000 van de 55.000 hectare bedrijfsterreinen in Vlaanderen liggen momenteel braak. Tijdelijke natuur toestaan kan grote ecologische winst opleveren.

Biodiversiteit meten rond je bedrijf

Bij de start van een project moet je rekening houden met welke natuur er al is. Via een verplichte natuurtoets of biodiversiteitswaardemeting kom je dat te weten. “Kan je de aanwezige natuur integreren in je project of kan je het verhuizen naar een andere plek? Dat is de vraag die je je best stelt”, zegt Claus.

“Je kan gemakkelijk ruimte voorzien aan je gebouw zelf om rekening te houden met de biodiversiteit, zoals goed gekozen bomen die schaduw geven. Streekeigen bomen en planten trekken meer insecten aan die op hun beurt andere dieren voeden. Als je bomen strategisch plaatst, kunnen die schaduw geven en het gebouw helpen afkoelen in de zomer. Dat resulteert dan weer in een lagere energiefactuur. Je kan dus de biodiversiteit aanwakkeren met oog voor je project.”

Stap voor stap

De locatie maakt voor de ecologische impact veel uit volgens Claus. “Zeker als je dicht bij waardevol natuurgebied bouwt is het belangrijk een ecoloog te raadplegen. Bij een biodiversiteitswaardemeting inventariseren we de huidige natuurtoestand. Welke natuur is aanwezig en hoe waardevol is die? Daarna kunnen we aan de slag gaan met een biodiversiteitsactieplan en verbeteren we de ecologische verscheidenheid stap voor stap.”

Toch kan je in elke omgeving met kleine ingrepen impact maken. Zoals kiezen voor een grastegels in plaats van beton op je parkeerterrein of opteren voor een groendak bijvoorbeeld.

Wil je weten met welke ingrepen je snel ecologisch resultaat kan boeken?

Ontdek hier 5 quick wins om de biodiversiteit aan te wakkeren.

Of neem meteen contact op met ons.