Eos Wetenschap kaapte met deze titel een grappige oneliner weg die een wrange nasmaak krijgt als je weet wat dit verlies impliceert. Het verdwijnen van een diersoort is een bio-indicator, m.a.w. een bewijs dat er meer verlies is dan je op het eerste oog zou vermoeden. Denken we maar aan een ongezonde of droge bodem, met als gevolg dat de waardplanten van de vlinderrupsen verdwijnen. Van de 67 Vlaamse dagvlindersoorten zijn er al 19 regionaal uitgestorven. 25 soorten zijn in meer of mindere mate bedreigd. De voorbije dertig jaar namen ook de aantallen van diverse soorten af. Het is een voorbode om beter voor onze omgeving te zorgen. Corridor beschikt over de juiste diensten om te werken aan biodiversiteit binnen een bedrijf waar vaak veel mogelijkheden om groene ideeën uit te werken. Check daarvoor de link onderaan dit artikel. Het wetenschappelijk tijdschrift PNAS zette alvast 8 (eenvoudige) tips op een rijtje om toch zorg te dragen voor onze insecten (met dank aan Wim Veraghtert) :

1. Vorm steriele gazons om tot diverse en bloemrijkere habitats

2. Kies voor inheemse planten

3. Reduceer het gebruik van pesticiden en herbiciden

4. Beperk buitenverlichting

5. Beperk je bijdrage aan (water)vervuiling (bijv. door eerder ecologische producten te gebruiken)

6. Draag bij aan beter imago van insecten en breng ze mee in kaart

7. Word een insectenambassadeur (natuureducatie)

8. Engageer jezelf en stem (op de juiste partij)

Het verdwijnen van een diersoort is een bio-indicator
Het dambordje, een van de vlindersoorten die verdween uit onze Vlaamse velden

Ecologische vergroening van terreinen (corridor.land)

Eos Wetenschap op Twitter: "Dagvlindersoorten blijven in Vlaanderen en de rest van West-Europa achteruitboeren. Om het tij te keren, is een aanpak op landschapsschaal nodig. ‘Zelfs ‘algemene’ soorten zijn niet langer algemeen’: https://t.co/jL1yM1zsoH https://t.co/F7HGESEj7W" / Twitter

Opinion: Eight simple actions that individuals can take to save insects from global declines | PNAS