Peter Adriaens van Natuurstudiebureau Corridor onderzoekt vergunning windturbines.

Het plaatsen van een windturbine is in België een vergunningsplichtige activiteit. Peter Adriaens, ecoloog bij natuurstudiebureau Corridor, bekijkt de situatie bij aanvraag van een windmolen. Dit soort projecten dienen dus te worden getoetst aan de natuurwetgeving.

Peter Adriaens: “We kijken op het terrein waar een turbine, of meerdere, gaat geplaatst worden en tellen de broedvogels en determineren de trekvogels. Vervolgens bekijken we wat het risico is op aanvaring in het studiegebied.” Dat vleermuizen en vogels de dieren zijn die kans lopen om tegen de wieken van een turbine te vliegen, dat wisten we al. Ze kunnen geslagen worden of door de verplaatsing van de luchtdruk de nek breken. Bij vleermuizen imploderen dan weer de longen.

Het blijft belangrijk om goed na te denken over waar je windturbines wilt plaatsen

In Vlaanderen bestaat er de risicoatlas van het INBO waarop je kan zien of een turbine een risico vormt voor trekvogels of broedvogels. Maar er kan ook slaaptrek zijn. Een groep meeuwen die naar en van de slaapplaats vliegt, bijvoorbeeld.

“De situatie in Vlaanderen is niet zoals in sommige landen waar je kan spreken van bottlenecks waar honderdduizenden vogels passeren. De windmolenparken zijn ook niet groot in het binnenland, dus is het risico beperkter. Toch blijft het belangrijk om er goed over na te denken vooraleer je windturbines plaatst. De strikte voorwaarden om een vergunning te bekomen zijn dus terecht”, aldus Adriaens.

Peter werkte mee in Portugal en Egypte aan het monitoren van reeds geplaatste turbines. Hij werkte voor een Portugees studiebureau en mocht daar zijn expertise uitvoeren. Een team van ornithologen wordt daar ingezet om dit werk te doen.

Pelikanen passeren in Egypte een windmolenpark

“Er worden in Egypte langs de Rode Zee grote windmolenparken gebouwd. Het is een ideale plaats voor windtunnels dankzij de steile oevers van de Rode Zee. Je hebt er dus dagelijks harde wind en het is er bovendien een woestijn, ideaal om windturbines te plaatsen. Maar je hebt er natuurlijk massa’s trekvogels in het voor- en najaar.

Peter werkte voor een Portugees studiebureau en mocht daar zijn expertise uitvoeren. Op deze manier kan hij ook bij Corridor zijn soortenkennis combineren met natuurbescherming.

Ik deed er de monitoring voor roofvogels en andere grote vogels zoals ooievaars en pelikanen die door de strakke wind niet goed kunnen manoeuvreren. We konden met een tablet de turbines stilleggen maar moesten dit ook telkens verantwoorden via verslaggeving dat in een rapport gegoten werd. Grote vogels als pelikanen of ooievaars worden van ver gespot en zo kun je elkaar tijdig verwittigen via de walkie-talkie.” Op deze manier kan Peter ook bij Corridor zijn soortenkennis combineren met natuurbescherming.

Meer info over onderzoek rond turbines ? Corridor | Onderzoek windturbines

Het hele interview met Peter Adriaens kunt u beluisteren via deze link Fwiet! Fwiet! 33 met meeuwenkenner Peter Adriaens van Begijn Le Bleu | Gratis luisteren op SoundCloud