Rik heeft ze al gevonden: de eitjes van de Sleedoornpage. Mits wat oefening en geduld worden deze in de winter makkelijker gevonden dan de vlinder zelf. Ze dartelen meestal hoog in de boomkruinen en zijn daarom moeilijker waar te nemen.

Rik ‘MacGyver’ Puls op zoek naar eitjes van de Sleedoornpage

De vondst van de eitjes bewijzen dat de soort zich op een plek voortplant. De Sleedoornpage vliegt in augustus en september en zitten vaak in de top van hogere bomen in de buurt van Sleedoornstruweel. Daar verzamelen zich de mannetjes en ook de vrouwtjes gaan hierheen om een partner te vinden. De eitjes worden vervolgens afgezet aan de buitenkant van de struiken. Als het blad uit de Sleedoorn is en voordat de bloemknopjes beginnen te botten, kun je deze eitjes vinden.

Het kleinood is gevonden!

Inventarisatie is het onderzoeken of een bepaalde soort voorkomt in een gebied of op een terrein. Dat geeft nuttige informatie voor het beheer of het beleid. Daarnaast kan met de verzamelde gegevens beoordeeld worden of een gewenste maatregel effecten heeft op beschermde soorten of kwetsbare gebieden.

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische waarde van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.
Voor het bepalen van het juiste beheer is het onmisbaar om de aanwezige natuurwaarden van een gebied goed in kaart te hebben. Maar ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen is natuuronderzoek soms vereist.

Wilt u ook weten hoe het gesteld is met de natuurwaarde van uw gebied of terrein? Contacteer Corridor: Inventarisatie en monitoring (corridor.land)

Sleedoornpage (Foto: Saxifraga: Mark Zekhuis)