Gisteren het nieuws bekeken? Dan zag je Peter Claus van Corridor. Hij is conservator van de Kalkense Meersen en één van de bezielers om dit 600 ha grote natuurgebied weer natter te maken. Net zoals Peter en Corridor mee aan de basis stonden van de Green Deal, zet de Vlaamse regering in op de strijd tegen droogte en waterschaarste met de Blue Deal. Maar wat is nu een Green Deal?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Deze Green Deal probeert de drempelvrees rond biodiversiteit en bedrijven weg te werken en het draagvlak ervoor te versterken.

Corridor leert u de kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving

Maar ook bij verschillende doelgroepen zal daardoor het nut voor natuur op hun terrein verhogen: lokale overheden, bedrijfsleiders en personeel, projectontwikkelaars, etc. leren over het nut van een omgeving met meer biodiversiteit.

Peter Claus van Corridor over de vernatting van de Kalkense Meersen in het VRT NWS

Als bedrijf maakt u uw engagement zichtbaar en aantrekkelijker voor klanten, maar ook de leef-en werkomgeving van het personeel verbetert. Argumenten die positieve economische gevolgen hebben voor uw organisatie.

Door mee te stappen in deze Green Deal kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf.

Corridor is van meet af aan een van de grondleggers van de Green Deal. Wij stellen beheerplannen op of staan u bij met vragen rond actieplannen, wetgeving of biodiversiteit. Wilt u alvast aan de slag?

Stel dan een actieplan biodiversiteit op aan de hand van de vijf stappen die u hier vindt: Corridor is initiatiefnemer van de Green Deal bedrijven en biodiversiteit

VRT Journaal: Natuurgebied "Kalkense meersen" in Wichelen wordt weer natter | VRT NWS: nieuws

Illuminated woods
Photographer: Steven Kamenar | Source: Unsplash