DBM

Design Build Maintain

Natuurontwikkeling van A tot Z, volledige ontzorging van de opdrachtgever.

Corridor is een studiebureau dat natuur- en groenontwikkeling uitwerkt van opmaak tot oplevering, van visievorming en adviesverlening tot en met milieutechnisch aannemingswerk. Onze kerncompetentie is meerwaardecreatie of het optimaliseren van ecologische, economische en sociale functies van een natuurterrein of buitenruimte.

Corridor staat in voor een natuurontwikkeling van A tot Z of voor een volledige ontzorging van de opdrachtgever. Het bureau treedt op als ondernemer in de ontwerpfase, tijdens de aanleg en voor het beheer en onderhoud van het natuurgebied. Ons bedrijf voorziet als flexibele actor in een sleutel-op-de-deur natuurinrichting conform de eisen en voorwaarden van de klant, die optreedt als processor.

Methodiek & stappenplan

Voorbeeld van een stappenplan voor Design Build & Maintain bij een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein.

DESIGN

1.

Vooronderzoek en quickscan natuurwaarden en juridische aftoetsing van het terrein

DESIGN

2.

Ecologische visievorming en opmaak natuurtechnisch inrichtingsplan

DESIGN

3.

Opmaak omgevingsvergunningsdossier en adviesverlening compensatiemaatregelen

DESIGN

4.

Uitwerking communicatiestrategie

DESIGN

5.

Uitschrijven bestek en kostenraming

DESIGN

6.

Opmaak groenbeheerplan

BUILD

7.

Opstellen ecologisch werkprotocol i.f.v. beschermen aanwezige natuurwaarden

BUILD

8.

Groenaanleg: coördinatie en uitvoering (i.s.m. uitvoerend partner)

MAINTAIN

9.

Groenbeheer en -onderhoud (i.s.m. uitvoerend partner)

MAINTAIN

10.

Monitoring en opvolging groenaanleg en -onderhoud