Signify Turnhout

Groenbeheerplan en vergunning tijdelijke natuur

Opdrachtgever: Signify Turnhout (Philips Lighting)
Looptijd opdracht: 2017 - 2018
Doelstellingen:
  • Verbeteren van de biodiversiteit
  • Ecologisch groenbeheer
  • Pesticidenreductie  
  • Rechtszekerheid via vergunning tijdelijke natuur

Over het project

Met de veranderende wetgeving rond sproeistoffengebruik en achteruitgang van biodiversiteit vond Signify Turnhout het noodzakelijk om het beheer van hun terreinen te herbekijken.

Er is een groenbeheerplan opgemaakt met als doel: verbeteren van de biodiversiteit, verbeteren van de beeldkwaliteit, verminderen of volledig afbouwen van pesticiden en extensiever beheer.

Het resultaat was dat nu niet meer wekelijks grasmaaiers te horen zijn op het terrein, maar wel 1 à 2 keer per jaar een kudde schapen te horen is op het terrein.

Het beheer is vereenvoudigd, is extensiever geworden, er is meer ruimte voor biodiversiteit. Bloemen en bijen worden gestimuleerd. Beplanting die verouderd was of te veel moet gesnoeid worden werd verwijderd en vervangen door streekeigen mooie soorten die goed zijn voor de plaatselijke biodiversiteit.

Naast de opmaak van een groenbeheerplan is ook een vergunning aangevraagd voor tijdelijke natuur zodat het bedrijf zijn rechtszekerheid niet verliest indien het verder nog wil bijbouwen of uitbreiden.