Stad Kortrijk

Natuurbeheerplan type 4 voor de Heulebeekvallei

Opdrachtgever: Stad Kortrijk
Looptijd opdracht: 2018 - 2019
Doelstellingen:
  • Open valleilandschap
  • Mesofiel hooiland
  • Natte ruigte
  • Dotterbloemgrasland
  • Structuurrijke stoot- en glijoevers