Universiteit Antwerpen

Opmaak natuurbeheerplan campus Drie Eiken

Opdrachtgever: Universiteit Antwerpen
Looptijd opdracht: 2017 - 2018
Doelstellingen:
  • Verbeteren van de biodiversiteit
  • Omvormen naar extensiever beheer
  • Beeldkwaliteit verbeteren
  • Oplossing voor exoten 
  • In stand houden vleermuizen

Over het project

Hier was de opdracht gestart met de opmaak van een groenbeheerplan om de groene infrastructuur efficiënter te kunnen onderhouden. Bijkomende aandachtspunten waren ook verbeteren van biodiversiteit en verbeteren van de beeldkwaliteit. We zijn we gestart met een ruime consultatieronde om alle stakeholders binnen de organisatie maximaal te betrekken.

We zijn gestart met de opmaak van een visie op lange termijn. Deze visie werd uitgewerkt door de bril van de verantwoordelijke. Na de consultatie werd duidelijk dat het interessant was om een natuurbeheerplan op maken.

In het natuurbeheerplan zijn volgende beheerdoelstellingen opgenomen: beheer van mesofiel hooiland, beheer van bos en beheer van overwinteringshabitat voor vleermuizen in het fort.

We hebben gefocust op een praktisch beheerplan dat ook uitvoerbaar is door de mensen van de groendienst.